Počiatky klubu Satori Dojo Bardejov
Historia AIKIDO v Bardejove sa začala pisať v septembri 2001, príchodom Otta Fuchsa do Bardejova. Jeho minulosť je spojena so Satori Dojo Prešov a Košice a s Ľubom Sedlákom. V tom čase nám pomocnú ruku podal J. Marušin z  JUDO KAN BARDEJOV a umožnil nám cvičiť na svojich tatamách. Vďaka patrí aj vedeniu CENTRA VOĽNÉHO ČASU, ktoré nám poskytlo priestor kde prebieha výuka aikido dodnes.


Prvý nábor cvičencov
Prvý nábor cvičencov do novo vzniknutého klubu aikido v októbri 2001 priviedol na tatami mnoho nadšencov posilnených akčnymi filmami Stevena Seagala. Škoda len, že ich nadšenie vyprchalo rovnako rýchlo ako prišlo, keď zistili, že za pár mesiacov ba ani rokov nebude ich technika podobná tomuto majstrovi aikido (7. DAN). Zdravé jadro však zostalo a dodnes tvorí pevný základ praktikovania budó v Bardejove.


Rozvoj aktivít klubu
Postupne pribudli v našom kalendári semináre v Košiciach i v Prešove a prví cvičenci sa podrobili preskúšaniu technickej vyspelosti. Všetci uspeli, čím sa potvrdila odborná kvalifikovanosť našich inštruktorov a správny vývoj aikido v Bardejove. Od roku 2003 sme začali pozývať inštruktorov z našich spriatelených klubov. Pribúdajú ďalšie a ďalšie semináre v rôznych mestách na Slovensku i v zahraničí.


Veľké zmeny
V roku 2005 zrušili v meste vojenskú posádku a spolu s ňou prevelili zakladateľa klubu Otta Fuchsa do Michaloviec. Na jeho miesto nastúpil Miro Lakata. V 2006 nám CVČ ponúklo možnosť cvičiť v priestoroch čisto pre bojové umenia. Vznikol samostatný kurz pre deti. Klub zaznamenal nárast počtu členov. V roku 2008 nám dojo zbúrali a my sme sa vrátili spať do CVČ. Viacero dlhoročných členov klubu odišlo na vysoké školy a za prácou.


Učiteľ z Poľska
Po rokoch hľadania možnosti neustáleho vzdelávania sa a rastu sme zablúdili v roku 2010 na seminár v Poľskom Nowom Saczi. Tu sme stretli Wieslawa Pasziewskeho/3.DAN/, ktorý sa stal našim učiteľom. Touto cestou chceme vyjadriť vďaku učiteľom, ktorý sa nezmazateľne zapísali do histórie klubu - Ľubomír Sedlák z Košíc a Juraj Grendel zo Spišskej Novej Vsi. Terajší členovia klubu začali navštevovať omnoho viac seminárov.